Úvodní strana >

Naše výsledky

1. Stěsnání zubů, kazem zničená dolní šestka (extrakční léčba)

3. Předkus (neextrakční léčba)

5. Nadměrně velká dolní čelist (operační léčba)

7. Chybějící horní postranní řezák, neprořezaný dolní špičák (extrakční léčba)

2. Předkus (extrakční léčba)

4. Otevřený skus (neextrakční léčba)

6. Příliš malá dolní čelist (operační léčba)

8. Převislý skus (neextrakční léčba)

 

1. Stěsnání zubů, kazem zničená nevitální dolní šestka

2. Předkus (extrakční léčba)

Vytržení 4 zubů (3 premolárů a zkažené dolní šestky), přesun dolní sedmičky na místo vytržené šestky pomocí kotevního šroubu. (Pacientka má založenou osmičku, po jejím prořezání bude mít znovu plný zubní oblouk.) Byly vytrženy 2 zuby (horní čtyřky), získané místo bylo využito pro úpravu předkusu.

PŘED LÉČBOU / PO LÉČBĚ

Stěsnání zubů

PŘED LÉČBOU / PO LÉČBĚ

Předkus (extrakční léčba)

 

3. Předkus (neextrakční léčba)

4. Otevřený skus (neextrakční léčba)

Pacient léčen bez extrakcí, pro úpravu předkusu bylo využito elastických tahů a příznivého růstu dolní čelisti. Vyrovnání zubů, odstranění zlozvyku.

PŘED LÉČBOU / PO LÉČBĚ

Předkus (neextrakční léčba)

PŘED LÉČBOU / PO LÉČBĚ

Otevřený skus (neextrakční léčba)

 

5. Nadměrně velká dolní čelist (operační léčba)

6. Příliš malá dolní čelist (operační léčba)

Kombinovaná ortodonticko-chirurgická léčba. Operace na obou čelistech. Kombinovaná ortodonticko-chirurgická léčba. Operace na dolní čelisti.

PŘED LÉČBOU / PO LÉČBĚ

Nadměrně velká dolní čelist (operační léčba)

PŘED LÉČBOU / PO LÉČBĚ

Příliš malá dolní čelist (operační léčba)

 

7. Chybějící horní postranní řezák, neprořezaný dolní špičák (extrakční léčba)

8. Hluboký skus (neextrakční léčba)

Byl vytržen čípkovitý horní řezák, horní špičáky posunuty na místo dvojek a proveden recontouring (úprava na tvar dvojek). V dolní čelisti byl extrahován retinovaný (neprořezaný) levý špičák a z důvodu symetrie i pravý špičák. Vyrovnání zubů, zvýšení skusu.

PŘED LÉČBOU / PO LÉČBĚ

Chybějící horní postranní řezák, neprořezaný dolní špičák (extrakční léčba)

PŘED LÉČBOU / PO LÉČBĚ

Hluboký skus (neextrakční léčba)